Danas je održana 33. sjednica Turističkog vijeća HTZ-a na kojoj su članovi usvojili Odluku o odobrenju sredstava za provedbu marketinške suradnje s vrhunskim hrvatskim sportašima u 2024. godini. Kao i Odluku o odabiru projekata lokalnih turističkih zajednici na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2024. Tako je u ovojSaznajte više