Hrvatski otoci

Trenutno su na epidemiološkoj karti RH svi otoci prikazani u sklopu pripadajućih županija, unatoč činjenici da im je incidencija puno niža. Zato će na safestayincroatia.hr turistima uskoro biti dostupni i podaci o epidemiološkoj situaciji na otocima.Saznajte više