aviolinije

Prema analizi trenutno aktivnih, ali i najavljenih aviolinija, koju je napravila Hrvatska turistička zajednica, u ljetnoj sezoni 2021. prema Hrvatskoj u najavi je prometovanje više od 180 aviolinija, najviše s tržišta Velike Britanije, Njemačke, Francuske i Poljske.Saznajte više