Jasmin Bajić ponovno izabran za člana Upravnog odbora IATA-e

Jasmin Bajić

Jasmin Bajić, predsjednik Uprave Croatia Airlinesa, danas je ponovno izabran u Upravni odbor (The Board of Governors) Međunarodne udruge za zračni promet (IATA). Odluka o reizboru donesena je na prijedlog Odbora za imenovanje IATA-e. On je usvojen na godišnjoj Glavnoj skupštini udruge u Dubaiju. Novi mandat predsjedniku Uprave Croatia Airlinesa počet će krajem 2024. godine i trajat će sljedeće tri godine.

Podsjetimo, Jasmin Bajić prvi je mandat u Upravnom odboru IATA-e dobio 6. ožujka ove godine. To je bilo veliko međunarodno priznanje hrvatskom nacionalnom avioprijevozniku. Croatia airlines je član IATA-e postala 1992. godine. Svojim 35-godišnjim profesionalnim iskustvom i znanjima svakodnevno pridonosi kvalitetnom radu ove organizacije. Aktivno oblikujući još sigurnije, održivije i svim ključnim dionicima dostupnije zrakoplovno tržište.

IATA je Međunarodna udruga za zračni promet u čijem je članstvu više od 320 zrakoplovnih prijevoznika. Odnosno, 83% ukupnog međunarodnoga zračnog prometa. Ima presudnu ulogu u području zračnog prometa. A njezini članovi svojim svakodnevnim djelovanjem aktivno sudjeluju u oblikovanju budućeg rasta sigurne, zaštićene i održive industrije zračnog prometa. Industrije koja povezuje i obogaćuje svijet u kojem živimo i putujemo.

Jasmin Bajić izabran je za predsjednika i glavnog izvršnog direktora Croatia Airlinesa u studenom 2017. godine, a Croatia Airlinesu pridružio se još 1995. godine. Tijekom 29 godina provedenih u Croatia Airlinesu obavljao je različite menadžerske funkcije, uključujući korporativno planiranje, strategiju, planiranje flote, upravljanje mrežom, financije i kontroling. Prije imenovanja na mjesto predsjednika i izvršnog direktora Croatia Airlinesa, bio je direktor Kontrolinga i unutarnje revizije, a tijekom svog dosadašnjeg rada bio je aktivan i u znanstvenoistraživačkom radu na području zrakoplovne industrije te je objavio više od 30 publikacija. Ponovnim imenovanjem u Upravni odbor ATA-e ostvarit će dodatan doprinos za Croatia Airlines i Republiku Hrvatsku, aktivno sudjelujući i na ovaj način u novim poglavljima hrvatske zrakoplovne industrije.