Prijedlog novog zakona o turizmu ide u saborsku proceduru

zakona

Na današnjoj 250. sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen je Nacrt prijedloga zakona o turizmu

Nacrt prijedloga zakona o turizmu tako treba postaviti pravni okvir za učinkovito upravljanje razvojem turizma u smjeru održivosti na temelju mjerljivih podataka. Zakon o turizmu uređuje sustav turizma i upravljanje razvojem turizma u smjeru održivosti. Tako i sustav prikupljanja, praćenja i analize podataka, sustav upravljanja destinacijom, sektorski specifičan sustav poticanja, praćenja i analize ulaganja u  turizmu.

„Zakonom se osiguravaju pretpostavke za upravljanje razvojem turizma u smjeru održivosti. Posebno vezano uz korištenje i turističku valorizaciju prostora, prirodnih, društvenih i gospodarskih resursa, kulturne baštine te unapređenja uvjeta života lokalnog stanovništva i boravka turista u destinaciji“, istaknula je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac prilikom predstavljanja Nacrta prijedloga zakona.

Zakonom se uspostavlja i okvir za prikupljanje, praćenje i analizu podataka. On uključuje pokazatelje održivosti, indeks turističke razvijenosti i satelitski račun održivog turizma. Sve turističke zajednice izrađuju plan upravljanja destinacijom za razdoblje od četiri godine.

„Turističke zajednice razvrstane u najviše kategorije indeksa turističke razvijenosti izrađuju i izračun prihvatnih kapaciteta. On pokazuje koliko turista može primiti određena destinacija bez negativnih učinaka na lokalno stanovništvo, prostor, resurse kao i na zadovoljstvo turista. Jedinica lokalne i područne samouprave, dužna je koristiti izračun prihvatnih kapaciteta pri prostornom planiranju“, istaknula je Brnjac.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može na temelju plana upravljanja destinacijom donijeti i odluku o broju, vrsti i kategoriji ugostiteljskih objekata. Kao i objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge smještaja u dijelu ili na cijelom području jedinice lokalne samouprave. Ukljućujuči i odluku o upravljanju turističkim tokovima i odluku o uvođenju turističkog ekološkog doprinosa. Odluke koje se moraju temeljiti na izračunu prihvatnih kapaciteta.

„Turistički ekološki doprinos plaćaju jednodnevni turisti. Ta sredstva, koja su prihod jedinice lokalne samouprave, namjenski se koriste za smanjenje negativnih utjecaja turizma. Specifično na okoliš i klimu, na prostor te za mjere očuvanja okoliša i prirode“, rekla je Brnjac.

Novi zakon o turizmu: Predviđa se veća odgovornost turističkih zajednica

Nacrtom prijedloga zakona o turizmu je predviđeno da predstavnička tijela jedinice lokalne i područne samouprave mogu na temelju plana upravljanja destinacijom donijeti odluku o popisu projekata od posebnog značaja za razvoj destinacije. Projekti upisani u bazu projekata od posebnog značaja za turizam imaju prednost kod sufinanciranja iz Fonda za turizam. Uz uvjet da zadovoljavaju sve uvjete prihvatljivosti definirane pozivima za dodjelu sredstava.

„Zakon će predstavljati i pravni temelj za donošenje sektorskog programa poticaja. Programa koji će omogućiti ciljane potpore za poduzetnike u turizmu, koji po prvi puta uključuje i sektor nautičkog turizma.. U okviru reforme upravljanja razvoja turizma smo se obvezali na izmjene zakonodavnog okvira. Cilj je usmjeriti ulaganja poduzetnika u turizmu u zelenu i održivu gradnju. Tako i u energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, te primjenu načela kružnog gospodarstva. Kao i u korištenje digitalnih tehnologija, odnosno u njihovu zelenu i digitalnu tranziciju. Donošenjem Zakona o turizmu, uz Strategiju razvoja održivog turizma do 2030. godine i Nacionalni plan razvoja održivog turizma,  zaokružuje se reforma upravljanja razvoja turizma u smjeru održivosti“, zaključila je Brnjac.

Nacrt prijedloga zakona o turizmu upućen je u saborsku proceduru te bi Zakon trebao stupiti na snagu u siječnju 2024. godine.