Legenda kaže da je Lika dobila svoje ime po jednoj od dvije sestre koje su tu davno živjele. Mlađa bolesna sestra putovala je posvuda tražeći lijek. Tako je došla do Gospića, gdje je popila gutljaj vode iz potoka i ozdravila.Tu je ljekovitu vodu prozvala „Lika“ (štokavsko-ikavska varijanta za riječ „lijek“).Saznajte više