KulTura doživljena na potpuno novi način

Projekt “kulTura” dokazuje da su granice samo linije na karti koje se zajedničkom suradnjom brišu

Prošlo je više od sedam godina kako je Hrvatska postala punopravna članica Europske unije. Projekata koji su sufinancirani sredstvima Europske unije svakim je danom sve više. Osobito su zanimljivi projekti u kojima dolazi do međudržavne suradnje.

Upravo je jedan takav projekt zanimljivog naziva „Baština Jaske i Črnomlja također može biti ˈcoolˈ. Za sve.“ ostvario Grad Jastrebarsko kao nositelj projekta. U suradnji s Općinom Črnomelj i partnerima Turističkom zajednicom grada Jastrebarskog, Fakultetom za elektrotehniku – Sveučilište u Ljubljani, Razvojno informacijskim centrom Bela Krajina, međunarodnim sveučilištem Libertas i pridruženim partnerima.

Projekt kulTura

Projekt skraćenog naziva „kulTura“ svoju je snagu i inspiraciju pronašao u činjenici kako se uz slovensko-hrvatsku granicu nalazi više od 50 manjih povijesnih gradova koje karakterizira bogata kulturna baština koja čini velik, a nedovoljno iskorišten potencijal za oživljavanje trgova i ulica te privlačenje gostiju, što lokalnih, što inozemnih.

Upravo su takvi gradovi Črnomelj i Jastrebarsko. Oni su odlučili promovirati postojeću kulturnu baštinu, u skladu s turističkim trendovima. Žele ostvariti veću posjećenost i popularizirali nepravedno zanemareno prekogranično područje. Uspješnom implementacijom odabranih rješenja, cilj je da mali povijesni gradovi bogate kulturne baštine uz granicu dobiju priliku predstaviti se i umjesto tranzitnog mjesta postati nezaobilazna destinacija koju vrijedi posjetiti.

Vrijednost projekta

Projekt kulTura u okviru je Programa suradnje Interreg V A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Ukupna je vrijednost projekta 1.316.243,02 eura. Od toga sufinanciranje iz sredstava EFRR iznosi 1.118.806,54 eura (85%), dok vlastita uložena sredstva partnera na projektu iznose 197.436,48 eura (15%). Razdoblje provedbe projekta traje od 1. srpnja 2018. godine do 31. prosinca 2020. godine, odnosno sveukupno 30 mjeseci.

Glavni su ciljevi ovog inovativnog projekta:

  • očuvanje kulturne baštine dvaju malih gradova
  • interpretacija i prikaz baštine malih gradova
  • razvoj prekograničnog turističkog proizvoda kulTura
  • povećanje prepoznatljivosti i broja posjeta kulturnim atrakcijama
  • povećanje udjela osoba s tjelesnim invaliditetom u ukupnom broju turista i posjetitelja

Projekti ovakvog tipa i prije same provedbe, a prilikom pisanja iscrpne projektne dokumentacije, moraju imati jasno definirane ciljeve. Stoga se kao glavni sveobuhvatni cilj projekta kulTura smatra aktiviranje i predstavljanje atraktivne kulturne baštine. Cilj je održivi turistički proboj dva mala pogranična grada – Jastrebarskog i Črnomlja. To će postići kroz oblikovanje, promociju i širenje turističkog proizvoda. Također se predviđa ulazak drugih prekograničnih povijesnih gradova u mrežu digitalne bonitetne kartice.

Prekogranični turistički proizvod – kulTura

U okviru projekta, u Jastrebarskom i Črnomlju razvijen je, a ujedno i testiran, novi prekogranični turistički proizvod nazvan kulTura. Proizvod kulTura predstavlja turu po neotkrivenoj kulturnoj baštini gradova. Podržan je s prekograničnom digitalnom bonitetom karticom i uz to oblikovan po mjeri posjetitelja uključujući osobe s invaliditetom.

Kružne kulturne turističke ture za obilazak u Jastrebarskom i Črnomlju inkluzivno su objedinile lokalne ponuditelje, obrtnike, umjetnike i tradicionalne zanate. Stručno vođenje dostupno je u pratnji turističkog vodiča. Sam obilazak ture popraćen je uz mobilnu aplikaciju kulTura i turističku kartu na hrvatskom, slovenskom i engleskom jeziku. Dodatno, točke za bilježenje posjetitelja dostupne su u Gradskom muzeju Jastrebarsko i Galeriji Črnomelj.

Turistička tura za područje grada Jastrebarskog obuhvaća 13 kulturnih atrakcija. To su: kapela Sv. Duha, gradski muzej i galerija Jastrebarsko, trg Josipa Jurja Strossmayera – kip obitelji, spomenik obiteljska kuća Starčevića, spomenik Vladka Mačeka, Napoleonova bolnica ili Šubarova kuća, perivoj dvorca Erdödy–Žitnica–Most Ljube Kraljević, bačvarska zbirka obitelji Golub, Franjevački samostan i crkva Blažene Djevice Marije, Spomen obilježje „Nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova“, povijesni grobovi na gradskom groblju, crkva Svetog Nikole biskupa i ljekarna Bival. U Črnomlju je u projekt kulTura uključeno 15 lokaliteta. To su: Muzejska zbirka mjesta Črnomelj, Župni i pastoralni centar, Crkva Sv. Duha i kasnoantičke zidine, Primožičeva kuća, Korenova kuća, Sinkovičeva kuća, Župna crkva sv. Petra, Stara škola, Zapovjedništvo (Komenda), Spomenik NOB-a na Gričku, Sokolski dom (danas Kulturni dom), Spomenik palim borcima u Prvom svjetskom ratu, Črnomeljski dvorac, Kreditni ured i Stoničev dvorac.

Kao trajan zalog provođenja projekta i dodana vrijednost koja ostaje stanovnicima i posjetiteljima u Jastrebarskom je uređen Turističko-informativni centar kao informativno središte za posjetitelje te paviljon u perivoju dvorca Erdödy namijenjen društvenim sadržajima. U Črnomlju su obnovljene ulice i trg u povijesnoj gradskoj jezgri te postavljena stalna izložba Riznica Črnomlja.

Rezultati i očekivanja

Veća očuvanost, prepoznatljivost, turistički obilazak, doživljaj i iskustvo zaboravljene povijesti malih prekograničnih povijesnih gradova uz slovensko-hrvatsku granicu, razvojni model turističkog proizvoda kulTura i mobilna aplikacija kulTura, prekogranična digitalna bonitetna kartica kulTura, povećanje broja posjetitelja u Jastrebarskom i Črnomlju… samo su neki od rezultata koji su ostvareni za vrijeme trajanja projekta.

Po završetku projekta, očekuje se povećanje broja posjeta atrakcijama kulturne baštine u Jastrebarskom i Črnomlju. I to za najmanje 3,5 puta u odnosu na polazne točke broja posjeta u 2016. godini. Konkretno, radi se o 9.000 novih posjetitelja koji će kroz ovaj projekt biti motivirani za dolazak u Jastrebarsko i Črnomelj.  

Ture se mogu proći uz pomoć turističke karte na hrvatskom, slovenskom i engleskom jeziku. Dostupne su i putem mobilne aplikacije kulTura koja posjetitelje vodi uz GPS navigaciju. Uz samostalnu šetnju i šetnju uz pomoć posebne mobilne aplikacije kulTura koja je razvijena u sklopu projekta, moguća je i šetnja uz posebno educirane turističke vodiče.

Prilagođenost osobama s tjelesnim invaliditetom

U svakoj od ovih varijanti naglasak je stavljen na cool točke koje nude splet iskustava kulturne baštine i povijesti, lokalnog kulinarskog doživljaja, umjetnosti, urbanog prostora za odmor i kontakta sa stanovnicima. Posebnost ture je i što su scenariji razgledavanja s planovima interpretacije pojedinih točaka razgledavanja prilagođeni osobama s tjelesnim invaliditetom. Time su Jaska i Črnomelj postali pioniri među manjim mjestima uz hrvatsko-slovensku granicu koji su omogućili turistički doživljaj osobama s tjelesnim invaliditetom. Osobama u invalidskim kolicima osiguran je pristup objektima, nabavljene su mobilne rampe za svladavanje visinske razlike stepenica i olakšan pristup teško pokretljivim osobama i osobama u invalidskim kolicima.

Također, turistički su vodiči obučeni za stručno vođenje osoba s tjelesnim invaliditetom. U Jastrebarskom i Črnomlju time je dodatno podignuta kvaliteta kulturne i turističke ponude. Samim projektom kulTura podignuta je i kvaliteta cijelog pograničnog područja Hrvatske i Slovenije. U Jastrebarskom su mobilne rampe postavljene na ukupno devet lokacija. Od toga su tri na lokacijama objekata kulturne baštine, pet na lokacijama ugostiteljskih objekata koji se nalaze na turističkoj ruti kulTure i jedna u Info centru Jaska. Općina Črnomelj postavila je ukupno deset mobilnih rampi, od čega ih je devet na lokacijama objekata kulturne baštine.

Uz povećanje osviještenosti o prepoznavanju kulturne baštine, njezinom očuvanju i aktiviranju u turističke svrhe, jedan od ciljeva projekta bilo je i uključivanje lokalnih muzeja, kulturnih udruga, građana, lokalnih ponuditelja i obrtnika. To je postignuto kroz prikupljanje priča, fotografija i drugih povijesnih materijala i sadržaja u cilju povećanja razumijevanja nematerijalne baštine. Dodatno, kulturna baština u manjim sredinama poput Jastrebarskog i Črnomlja jedan je od potencijala za privlačenje posjetitelja u cilju daljnjeg razvoja lokalne turističke ponude malih ponuditelja u području gastronomije, obrtništva, smještaja i drugih usluga.

„Dobar glas daleko se čuje“

Sve navedene aktivnosti pratila je i snažna komunikacijska podrška koja je uključivala javna događanja. Kreirana je internetska stranica www.kul-tura.hr. Pripremljeni su informativni materijali i brošure na nekoliko jezika, a provedena je i promotivna kampanja. Uz to, osiguran je i posjet lokacijama od strane relevantnih travel i gastro blogera te danas sve popularnijih influencera koji su iz prve ruke otkrili i uvjerili se u ljepote Jastrebarskog.

Kao ključan promotivni alat pokazala se mobilna aplikacija kulTura koja posjetitelje aktivno uključuje u doživljavanje gradova. Na poučan ih i interaktivan način vodi po trasi kulTure korištenjem GPS-a, tehnologije virtualne stvarnosti i interaktivnih karata. Uči ih o povijesti kroz poučne igrice za djecu i nagrađuje bodovima koje posjetitelji skupljaju prilikom obilaska atrakcija. Njih zatim mijenjaju za različite pogodnosti kod lokalnih ponuditelja. Osim Jastrebarskog i Črnomlja, mobilna aplikacija i digitalna bonitetna kartica tehnološki i sadržajno omogućavaju neposredno uključivanje u projekt drugih gradova uz slovensko-hrvatsku granicu. Usporedno s digitalnim iskustvom, briga se vodi i o osobnim kontaktima između posjetitelja i domaćina pa su za tu svrhu osposobljeni vodiči kao interpretatori baštine.

Živi i virtualni susret s povijesnim likovima

Neupitno je da se radi o primjeru dobre prakse jer su Jastrebarsko i Črnomelj prvi od pedesetak manjih gradova uz slovensko-hrvatsku granicu koji su kroz revitalizaciju povijesnih središta mjesta i turističko-razvojni zaokret odlučili graditi svoju prepoznatljivost i razviti zajednički prekogranični turistički proizvod koji je prilagođen osobama s tjelesnim invaliditetom.

Projekt kulTura nametnuo se kao cool tura oblikovana po mjeri posjetitelja. Ona im na dosad neviđeni način predstavlja kulturnu baštinu i lokalnu ponudu. Istovremeno omogućava živi i virtualni susret s povijesnim likovima na ulicama, trgovima i parkovima Jastrebarskog i Črnomlja. Rezultati projekta koji službeno s provedbom završava krajem ove godine neće iščeznuti. Oni su dobro postavljeni temelji onoga što će nastaviti privlačiti posjetitelje u oba grada i nakon završetka projekta.

Broj tiskanog izdanja

Volite putovati i čitati o putovanjima?

Postanite i vi naš suradnik!

Pošaljite nam vaše fotografije i tekstove e-mailom ili donesite osobno u redakciju.
Najbolje reportaže ćemo objaviti i nagraditi.

Izjava o privatnosti

 Redakcija: 10000 Zagreb, Kosirnikova 17 

Telefon: +385 1 4618898

Radno vrijeme: radnim danom 9-16 sati

PIŠITE NAM

Vaša mišljenja, komentari, kritike i pohvale su nam važne kako bi magazin PLACE2GO postao još bolji. Stoga se veselimo svakom pismu koje primimo od naših čitatelja. Pišite nam na info@place2go.hr