Home > Magazine > Order previous issues

Order previous issues

Previous issues can be purchased in the office of the travel agency "Da da da d.o.o." Zagreb, Jurišićeva 2a, tel 00385 1/4827-256, for 15 HRK or order by mail for 20 HRK with postage.


No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
No. 7
No. 8
No. 9
No. 10
No. 11
No. 12
No. 13
No. 14
No. 15
No. 16
No. 17
No. 18
No. 19
No. 20
No. 21
No. 22
No. 23
No. 24
No. 25
No. 26

Izjavljujem da ispunjavanjem ovog formulara prihvaćam da se moji podaci arhiviraju isključivo u svrhu slanja pošiljke s brojevima magazina Place2go, te da se slažem s uvjetima privatnosti.

Previous issues can be purchased in the office of the travel agency "Da da da d.o.o." Zagreb, Jurišićeva 2a, tel 00385 1/4827-256, for 15 HRK or order by mail for 20 HRK with postage.

Issue 1
Issue 2
Issue 3
Issue 4

Issue 5
Issue 6
Issue 7
Issue 8

Issue 9
Issue 10
Issue 11
Issue 12

Issue 13
Issue 14
Issue 15
Issue 16

Issue 17
Issue 18
Issue 19
Issue 20

Issue 21
Issue 22
Issue 23
Issue 24

Issue 25
Issue 26