Smart City View – bolja komunikacija građana i grada

Smart City View – bolja komunikacija građana i grada

U sklopu svoje Smart City strategije Hrvatski Telekom, već nekoliko godina, riječkom Centru kompetencija za pametne gradove (CEKOM) pruža infrastrukturu za razvoj računarstva u oblaku. Uz to pruža i resurse i iskustvo u radu s velikim količinama podataka uz osiguranje...