Indeks turističke razvijenosti (ITR) za 2020. godinu

 

Od danas su dostupne nove vrijednosti Indeksa turističke razvijenosti (ITR) za 2020. godinu na razini svih 556 jedinica lokalne samouprave u RH

ITR je rezultat višegodišnje suradnje Instituta za turizam i Ministarstva turizma i sporta RH. Osnovna svrha indeksa je osiguranje kvalitetne analitičke podloge za efikasnije vođenje turističke politike na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Osim toga, motiv za izradu ITR indeksa proizašao je i iz potrebe za kvalitetnim i preciznim definiranjem stupnja turističke razvijenosti jedinica lokalne samouprave kao osnovnih teritorijalnih jedinica u Hrvatskoj, kako bi se uspostavio učinkovit i transparentan sustav koji će ublažiti aktualne neravnomjernosti u turističkom razvoju Hrvatske te bolje valorizirati njene resurse.

Izračunavanje indeksa

Indeks se izračunava jednom godišnje. Temelji se na pet osnovnih pokazatelja koji su egzaktni, transparentni i objektivni te lako dostupni za sve gradove i općine u Hrvatskoj na godišnjoj razini. Gradovima i općinama omogućeno je jednostavno praćenje promjena u stupnju turističke razvijenosti po svakom od pokazatelja, kao i planiranje njihova razvoja.

Radi se o slijedećim pokazateljima: (1) broj postelja, (2) broj postelja u hotelima i sličnim smještajnim objektima, (3) broj turista, (4) broj noćenja i (5) broj zaposlenih u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, pri čemu se svi pokazatelji računaju u apsolutnim i relativnim vrijednostima. Vrijednosti indeksa kreće se u rasponu od nula do maksimalno 40, pri čemu su sve JLS prema stupnju turističke razvijenosti podijeljene u 5 razreda, od onih najmanje razvijenih kod kojih je vrijednost indeksa nula pa do najrazvijenijih kod kojih je vrijednost ITR indeksa veća od 30.

ITR od 2017. do 2020.

Vrijednosti ITR indeksa za razdoblje od 2017. do 2020. godine kao i brojni drugi statistički pokazatelji s područja turizma dostupni su na interaktivnoj karti koju je izradio Institut za turizam: http://www.iztzg.hr/hr/itr/

Detaljnija metodološka objašnjenja vezana za izračun ITR indeksa mogu se naći na slijedećoj poveznici: http://www.iztzg.hr/hr/metodologija_itr/

Broj tiskanog izdanja

Volite putovati i čitati o putovanjima?

Postanite i vi naš suradnik!

Pošaljite nam vaše fotografije i tekstove e-mailom ili donesite osobno u redakciju.
Najbolje reportaže ćemo objaviti i nagraditi.

Izjava o privatnosti

 Redakcija: 10000 Zagreb, Kosirnikova 17 

Telefon: +385 1 4618898

Radno vrijeme: radnim danom 9-16 sati

PIŠITE NAM

Vaša mišljenja, komentari, kritike i pohvale su nam važne kako bi magazin PLACE2GO postao još bolji. Stoga se veselimo svakom pismu koje primimo od naših čitatelja. Pišite nam na info@place2go.hr